Rekonstrukce podle nového stavebního zákona

Napsal dne 06. 10. 2011 uživatel veronika.fundova

Jaké stavební úpravy vyžadují podle stavebního zákona stavební povolení, jaké ohlášení a jaké nic?

Stavební povolení nebo ohlášení?

Velmi zjednodušeně lze říci, že úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí domu nebo bytu a při kterých nedochází ke změně externího vzhledu budovy, není nutné na stavebním úřadě ohlašovat, ani žádat o stavební povolení. Mezi takovéto úpravy můžeme řadit běžné udržovací práce, jako je výměna zařizovacích předmětů v koupelně a na WC, drobné úpravy stěn a podlah nebo kompletní rekonstrukce bytového jádra. Pokud se však jedná o složitější rekonstrukční úpravy, je zapotřebí zajít na stavební úřad a domluvit se, zda bude stačit na prováděnou rekonstrukci ohlášení nebo bude nutné vyřídit si stavební povolení.

Jaké doklady jsou pro stavební úpravy zapotřebí?

V případě, že budete v rodinném domě  nebo v panelovém bytě provádět drobné rekonstrukční úpravy a bude vám stačit tzv. ohlášení, budete muset na stavební úřad doložit doklady prokazující vlastnictví domu, detaily o stavbě, jako místo a účel rekonstrukce a samozřejmě zjednodušený nákres zamýšlených úprav. U stavebního povolení musíte mít navíc souhlas vlastníka domu, projektovou dokumentaci stávajícího i nového stavu, schválení autorizovanou osobou a doklady se souhlasem ostatních účastníků řízení, kteří mají s rekonstrukcí co do činění.

Neváhejte se poradit s odborníkem, ušetříte si případné starosti!

Pokud budete provádět jakýkoliv druh rekonstrukce, ať už udržovací nebo stavební úpravy, vždy není od věci poradit se s pracovníkem stavebního úřadu, který rozhodne, zda budete potřebovat na zamýšlenou rekonstrukci stavební povolení nebo ohlášení a samozřejmě i jaké doklady máte pro jednání se stavebním úřadem doložit.