Registrace

Základní údaje

1)Příklad: jan.novak@seznam.cz - na uvedenou adresu Vám bude doručen email s údaji potřebnými k dokončení registrace.

Přihlašovací údaje

2)Uživatelské jméno může být tvořeno pouze znaky anglické abecedy, číslicemi, podtržítkem, pomlčkou a tečkou.

3)Heslo musí být 6 až 15 znaků dlouhé, smí obsahovat jen písmena a číslice a zároveň musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jednu číslici např.: Evicka78