Stavební povolení nebo ohlášení

Napsal dne 11. 02. 2011

V případě běžného rodinného domu dnes není potřeba stavební povolení, ale stačí stavbu pouze ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud chcete využít této možnosti, musí zamýšlená stavba splňovat určité náležitosti. Dům musí mít maximální rozlohu 150m2 s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na stavebním pozemku, kde lze legálně stavět.

V případě běžného rodinného domu dnes není potřeba stavební povolení, ale stačí stavbu pouze ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud chcete využít této možnosti, musí zamýšlená stavba splňovat určité náležitosti. Dům musí mít maximální rozlohu 150m2 s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na stavebním pozemku, kde lze legálně stavět.
Pokud stavíte rodinný dům o více než dvou nadzemních podlažích nebo o rozloze větší než 150m2, podléhá stavebnímu povolení, a proto je nezbytné toto před realizací stavby získat. Stavební povolení je uděleno na základě stavebního řízení a jsou v něm stanoveny podmínky pro provádění stavby.
Obě varianty se liší také lhůtou, kterou má stavební úřad k jejich vyřízení. U oznámení o stavbě tato lhůta činí 40 dní, kdy má stavební úřad možnost stavbu povolit či zamítnou, v případě nevydání rozhodnutí v této lhůtě je možné stavbu zahájit. V případě žádosti o stavební povolení je lhůta pro vyřízení 60-ti denní.

Stavby, které nevyžadují ohlášení ani povolení stavebního úřadu:

Budovy

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů
 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)
 3. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
 4. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky

Technická infrastruktura a zařízení

 1. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy
 2. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin
 3. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody
 4. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa
 5. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m

Další

 1. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m
 2. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást
 3. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m
 4. bazény do 40 m2 zastavěné plochy

 

Stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu:

 1. stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 2. podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem
 3. stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let
 4. stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

Kompletní seznam staveb a jejich rozdělení podle nutnosti ohlášení či povolení poskytuje stavební zákon v §103 a §104.