Musí být stavební povolení i na nový plot?

Napsal dne 17. 12. 2011

 

Chystáte se oplotit svůj dům? Pak nezapomeňte, že i plot je považován za stavbu a proto se na něj vztahují určitá pravidla.

 

 

Předtím, než se do stavby pustíte, byste si měli na příslušném stavebním úřadu zjistit, jaké předpisy musíte dodržet. Ty se mohou u každého stavebního úřadu trochu lišit, obvykle ale bývá stanovena maximální výška plotu. Na straně směrem do ulice také může být předepsán jeho typ, který musí korespondovat s okolím. Pro boční ploty, které směřují k sousedům či k nezastavěným pozemkům, platí mnohem volnější podmínky. Na podobě plotu je ale nutné se dohodnout se sousedy.

 

Podle zákona je před zahájením stavebních prací nutné ohlásit záměr příslušnému stavebnímu úřadu. Na povolení se vztahuje § 96 a § 103 stavebního zákona. Pokud budova, kterou chcete oplotit, stojí na chráněném území, nebo je zapsána na seznamu stavebních památek, musí ohlášení stavebnímu úřadu obsahovat také stanovisko Státní památkové péče.

 

Při volbě vhodného plotu je nutné vycházet ze stylu domu, z jeho tvaru a barvy fasády a také z prostředí, ve kterém se dům nachází. Dobré je brát v úvahu i životní styl rodiny, která v domě bydlí. Řadu informací a tipů pro dům i jeho okolí najdete na stránkách rodinné bydlení.

 

Výběr pozemku pro stavbu
Výběr pozemku pro váš dům je velmi důležitý a ne vždy jednoduchý. Společnost Ekonomické stavby proto pro své klienty připravila program nazvaný Pozemkový servis. Nejen že vyhledá všechny vhodné pozemky vyhovující vašemu zadání, ale také pozemek prověří z pohledu územního plánu, fyzického stavu pozemku a podloží a také možnosti přípojných míst. Kromě toho zajistí i možnost nejoptimálnějšího financování.