Jak získat stavební povolení

Napsal dne 15. 09. 2011

Potřebujete stavební povolení nebo ohlášení? Poradíme vám, jak na to.

 

Žádost o stavební povolení či ohlášení stavby upravuje vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici například v informační kanceláři stavebního úřadu. Jeho obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb. Žádost o stavební povolení se musí podávat v případě, že zastavěná plocha budoucího domu bude větší než 150 m2. Pokud je žádost o stavební povolení vyplněna správně a v pořádku jsou i její ostatní přílohy a dokumenty, bude stavební řízení trvat cca 60 dní.

 

Stavební povolení obsahuje mimo jiné údaje o fyzické či právnické osobě, která je stavebníkem. Dále jsou v ní informace o druhu a účelu povolované stavby a o době jejího trvání, parcelní čísla pozemků, na kterých se stavba povoluje a také podmínky pro provedení stavby (viz. §5 Vyhlášky číslo 526/2006 Sb.).

 

Jak se mohu zbavit starosti o stavební povolení?

Vzhledem k tomu, že získání stavebního povolení není jednoduchá záležitost, je výhodné se obrátit například na developerskou firmu, která zajistí nejen stavební povolení, ale obstará i další náležitosti procesu realizace stavby. Více informací najdete na stránkách Developeři.

 

Chcete si nejen ušetřit starosti s vyřizováním stavebního povolení, ale také získat projekt zdarma? Ano, i to je možné. Stačí zvolit program Maximální služba od společnosti Ekonomické stavby. Díky němu si ušetříte nejen spoustu starostí, ale i nemalé peníze za vypracování projektu.